vune24
Infolinka: 731 651 041
Cesky vune24 facebook
V košíku nie sú žiadne položky

Obchodné podmienky

Objednanie tovaru:
Pri objednávkach evidovaných v našom systéme do 9:00 hodín, expedujeme všetok nami dodávaný tovar v ten istý deň kedy bol objednaný. Teda od objednania po doručenie neubehnú viac ako 3 pracovné dni. Tovar Vám bude odoslaný spôsobom, ktorý ste si zvolili v objednávke. Platiť môžete jedným z našich podporovaných spôsobov.
 
Preprava DPD
 • Poštovné a balné od 0EUR do 32 EUR je spoplatnené sumou 9,5 EUR + dobierka 1 EUR alebo platba bankovým prevodom 0 EUR
 • Poštovné a balné od 32EUR do 77 EUR je spoplatnené sumou 7,5 EUR + dobierka 1 EUR alebo platba bankovým prevodom 0 EUR
 • Poštovné a balné nad 77 EUR je zadarmo
Zásielkovňa
 • Poštovné a balné od 0EUR do 58 EUR je spoplatnené sumou 4 EUR + dobierka 1 EUR alebo platba bankovým prevodom 0 EUR
 • Poštovné a balné nad 58 EUR je zadarmo

Vrátenie tovaru:
V prípade spotrebiteľských e-zmlúv sa uplatňuje § 53 odst. 6 a 7, podľa nich má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia plnění bez udania dôvodu. Kupujúci je však povinný pri využití tohto práva o tejto skutočnosti informovať predávajúceho, ďalej je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady na zaslanie tovaru a náklady na balné. Predávajúci je oprávnený podľa § 415 odčítať z kúpnej ceny tovaru, ktorú musí kupujúcemu uhradiť späť, výše uvedené náklady a pokiaľ bol tovar rozbalený alebo použitý i náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Zaslanie peňazí na účet je zdarma. Splatnosť tejto vrátenej čiastky je 15 dní od doručenia tovaru späť predávajúcemu.

Garantujeme:
Dodanie správneho množstva a druhu objednaného tovaru, tak ako bolo uvedené v objednávke. Adekvátne zabalenie objednaného tovaru, zásielky sú zabezpečené potlačenou páskou s logom vone24.sk. Odoslanie tovaru v rámci dohodnutej lehoty. Vystavenie daňového dokladu na zakúpený tovar. Všetky ceny v obchode sú koncové. Sme platcami DPH.

Neručíme za:
Nedoručenie objednávky v dôsledku nezavineného výpadku, príp. iných technických problémov. Oneskorenie alebo poškodenie dodávky tovaru zavinené doručovacou službou.

Reklamácia:
Ako v každom obchode, tak i v našej internetovej parfumérií sa môže stať, že budete chcieť zakúpený tovar reklamovať. Aj napriek tomu, že sa snažíme ponúkať len tovar prvotriednej kvality, sme pripravení Vám vyjsť, čo najviac v ústrety i v otázkach reklamácií. Pre úspešné vybavenie reklamácie platia nasledujúce podmienky:

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné:
 • aby kupujúci zaslal alebo predložil všetky dokumenty, ktoré mu boli predané v rámci vybavenia objednávky reklamovaného tovaru.
 • aby kupujúci v prípade, že vráti chybný tovar ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal.
 • aby ho zaslal doporučene (alebo inou službou, kde je možno zásielku sledovať). V žiadnom prípade neposielajte tovar späť na dobierku! Takto odoslaný tovar nebude prijatý a bude vrátený zákazníkovi.
 • uviesť číslo účtu (v prípade, že budete chcieť vrátiť peniaze).
 • Informácie o priebehu reklamácie sú zasielané formou e-mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru (Príjemcu). V prípade, že kupujúci požaduje zasielanie informácií na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácií.
 • V závislosti na druhu chyby a za podmienok stanovených obecne záväznými právnymi predpismi, a zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a zákonom č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a doplnenie, má kupujúci možnosť sa v prípade reklamácie domáhať, aby chybný tovar bol opravený alebo vymenený za nový tovar alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
 • Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdŕžaní reklamácie a reklamovaného tovaru reklamáciu vybaví alebo podá kupujúcemu správu o priebehu vybavovania jeho reklamácie.

Ako zaplatiť:
Môžete zaplatiť bankovým prevodom alebo pri doručení tovaru prepravnou spoločnosťou.